معرفی شرکت

ادامه نوشته

چشم انداز و ارزشها

Warning: imagejpeg(D:\HostingSpaces\ped-co.ir\ped-co.ir\wwwroot\Pedco_Fa//wp-content/uploads/slide01-92967_184x184.jpg): failed to open stream: Permission denied in D:\HostingSpaces\ped-co.ir\ped-co.ir\wwwroot\Pedco_Fa\wp-includes\class-wp-image-editor.php on line 334 چشم انداز و ارزشها

سرآمد درالگوی هسته های کوچک ( وی‍ژگی ناب بودن) و شبکه های بزرگ ( ویژگی کارآمد بودن)

ادامه نوشته

خطی مشی سیستم مدیریت یکپارچه

   “وقتی محصول یا خدمتی را به مشتری عرضه می نمائیم، باور داریم آرزو هایمان را با او قسمت نموده ایم”   ارزش آرمانی    شرکت طراحی مهندسی و ساخت بسط انرژی پرشیا (P.E.D. Co.) یکی از شرکت های معتبر در زمینه خدمات مهندسی، تأمین و مدیریت ساخت تجهیزات صنعت نفت، طراحی کشتی و سازه های دریایی می باشد، این شرکت با...

ادامه نوشته