پروژه ها

شرکت طراحی مهندسی و مدیریت ساخت بسط انرژی پرشیا در امر طراحی و تولید تجهیزات صنعت نفت و صنعت کشتی سازی بعنوان یکی از شرکتهای فعال و پیشرو مطرح می باشد. این شرکت با ایجاد متدهای تخصصی در حوزه های طراحی، تأمین و تدارک، ساخت و تولید و نت و تحویل و با تکیه بر الگوی هسته های کوچک (با وی‍ژگی ناب بودن)